Ритуали + традиции = уникален почерк и екип

Ритуалите са действия, извършвани по определен ред.
Традициите- това са обичаи или церемонии, които имат морална, образователна стойност и се предават в определна общност. Те се променят през годините, поради промяна на условията за общността или поради навлизане на други хора в тази общност. Цел на всяка общност  е да  съхрани при налагаща се промяна-най-доброто и ценното от всяка традиция.%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf
Защо пиша това?
От няколко години си мисля, че когато един учител изгражда традиции и ритуали в своя клас, които да се харесват и спазват от всички и са полезни за живота на децата  в този клас, скоро  това създава стил на работа в часовете и отношения в класа, култура на общуване. Традициите и ритуалите създават  тежест  на педагогическия авторитет на конкретния учител и така клас и учител създават  емблема, почерк пред всички с всичко, което правят.
Какви ритуали може да има в клас?

Всеки ден, преди да си кажем добро утро и да започне първия учебен час, напомняме, че сме в класна стая. Тя е едно място, където властва ред, красиви обноски и разбирателство. Всички недоразумения се съобщават на учителя и всички заедно, без да споря търсят тяхното решение. Всеки цени труда на другия. Всеки в клас не е длъжен да обича и харесва другия, но е задължен да го уважава.

Традиции: Това са всички дейности, които се  организират във връзка с важни държавни празници, училищни тържества, забавления за класа …

Някой ще напише: Ами това са правила и ние си имаме такива.
Да – ритуалите са вид правила.
Аз лично не обичам тази дума. Тя ми действа много задължаващо и почти предупредително-наказателно.
Обичам свободата и по тази причина не използвам словосъчетанието ,,училищни или класни правила”.
Утвърждаването на ритуалите в класа и изпълнението на традициите изискава много време, усилия и още повече- СПОКОЙСТВИЕ на педагога във всеки момент.
Може би и доза ,,учителски късмет” е да имаш ученици в класа си, които разбират какво им се казва. Аз мисля,  че  винаги съм имала този ,,учителски късмет”.
Само да добавя: За да разберат учениците защо трябва или не трябва да правят нещо, учителят трябва да им посочи следствията, ако не изпълнят указанията, ако не се подчиняват на реда, ако не се вслушват в ритуалите, ако не спазват традициите.
Неизпълненито носи хаос, липса на лице и почерк. Няма екип.

 Та сега с моя нов класа ще трябва да изградя екип, който да работи и да се разбира добре.

На помощ ще ми дойдат ритуалите и традициите, които ще създадем с малките ми ученици.

Дано се получи! Абе няма как да не стане, защото няма начин да няма начин, както обичам да си повтарям аз!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+