12 страхотни начина да СМАЧКАШ креативността!

.https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/09/mutation-1-701x336.jpg.. ,,Той показва огромна оригиналност, която трябва да бъде обуздана на всяка цена.” –

училищна характеристика на актьора Питър Устинов

Ако лидерът новатор действа правилно, предприемаческият дух ще господства в организацията и ще генерира поток от идеи, водещи до новаторство.

Тогава защо това не става?

Повечето изпълнителни директори, председатели на бордове, вицепрезиденти и директори добре си дават сметка, че техните организации трябва да повишат изобретателността си и да създават поток от новаторски стоки и услуги.

И все пак не осигуряват необходимото обучение, нито въвеждат нужните процеси, за да стане това. И  което е още по-лошо, може изобщо да не си дават сметка, че много техни практики спират идеите и задушават новаторството в зародиш.

Следват някои от най-обичайните грешки и всички те са страхотни начини за смазване на изобретателността и креативността:

1.КРИТИЧНОСТ
Естествената реакция на всяка нова идея е да я разкритикуваш, да посочиш някои от слабостите и недостатъците, които ще й попречат.

Колкото по – опитен и интелигентен е човек, толкова по-лесно намира недостатъците на чуждите идеи.

„Decca Records“ отхвърля „Beatles“, „IBM“ отказва идеята за фотокопиране, която „Xerox“ лансира, „DEC“ отхвърля програмата за електронни таблици, а множество водещи издателства отказаха да отпечатат първия роман за Хари Потър.

Същото се случва в повечето организации днес.

Новите идеи обикновено не са напълно оформени и обмислени, така че никак не е трудно да бъдат отхвърлени като „лоши“. Те се отклоняват от тясната ни представа за бизнеса, така че ги избутваме настрани. Но няма такова нещо като „лоша“ идея. Лошите идеи често са чудесни трамплини за хубавите идеи.

Всяка организация има нужда от множество лоши, глупави, тъпи, щури идеи, защото съдържат концепциите, които можем да възприемем за създаването на приложими иновации.

Нещо повече, всеки път, когато някой дойде при вас с идея и вие я разкритикувате, вие обезкуражавате човека да продължи да прави предложения.

Този начин на действие изпраща посланието, че новите идеи не са добре дошли и че всеки, който ги изказва, рискува да бъде разкритикуван или осмян. Това е сигурен начин да смачкате творческия дух на служителите си.

2.ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА БРЕЙНСТОРМИНГА
Някои възприемат процеса за генериране на идеи като старомоден и отживял, но качественият брейнсторминг си остава един от най-добрите начини за откриване на свежи възможности и ангажирането на служителите от всички равнища.

Ако организацията ви не провежда редовни заседания за генериране на идеи с цел откриването на творчески решения, вие изпускате огромна възможност за създаване на нови концепции и изпращате на служителите си посланието, че приносът им не е необходим.

Заседанията за генериране на идеи трябва да бъдат кратки и много енергични. Необходимо е да имат ясен фокус и да генерират голям брой идеи.

Нека ги ръководи ентусиазиран човек, който да насърчава потока и да не позволява мигновеното разкритикуване или осъждане на идеите.

3.НАТРУПВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Битува представата, че директорите и старшите мениджъри трябва да се нагърбват с отговорността за решаването на основните проблеми на компанията.

Стратегическите въпроси са твърде сложни и важни за обикновените служители. Съществува страх, че ако хората от по-ниските нива знаят пред какви стратегически предизвикателства е изправена организацията, те ще се чувстват несигурни и застрашени.

Но хората на по-ниските нива в организацията често са по-близо до клиента и могат да видят кое действа и кое – не.

Те имат доста ясна представа за случващото се. Ако ги приобщите и им отправите предизвикателството да помогнат за намирането на решения, ще откриете богат източник на нови идеи и споделено усещане за цел. Ще получите по-добри решения и ще има много по-голяма вероятност служителите да подкрепят инициативи, в чието създаване са участвали, отколкото спуснати отгоре директиви.

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/09/46080.jpg4.ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НАД НОВАТОРСТВОТО
Естествено е мениджърите да се съсредоточат върху усъвършенстването на настоящия бизнес модел. Всеки процес подлежи на подобрение.

Но ако се съсредоточим изцяло върху това да направим нещата по-добри, може да пропуснем шанса да ги направим различни, което е същността на новаторството.

В крайна сметка новаторството побеждава производителността.

Ако произвеждате сметачни линийки, увеличаването на производителността няма да попречи на електронните калкулатори да ви сломят.

Трябва да усъвършенствате настоящия процес като същевременно не спирате да търсите и изпробвате нови методи за удовлетворяване потребностите на клиентите.

Изключителният фокус върху производителността е опасно нещо.

5.ПРЕУМОРА
Често с фокуса върху производителността е свързана културата на продължително работно време и усилен труд.

Проблемът тук е представата, че усърдната работа сама по себе си ще реши проблема. Често ни е необходимо да намерим различен начин да решим проблема, вместо просто да работим по-усилено върху стария начин на действие.

Трябва да отделим време да потърсим нови възможности. Ако сме съсредоточени върху един начин на действие и работим по цял ден, за да го реализираме, как ще намерим време да изпробваме нови начини за осъществяване на целите си?

Ако правите газови лампи и работите от сутрин до вечер, за да произведете повече лампи, няма да имате време да чуете за електричеството и да създадете електрическата крушка.

В работния ни ден трябва да има и време за забавление, за новаторско мислене, за щури идеи и за изпробване на нови инициативи.

6.НЕ Е В ПЛАНА
„Не можем да изпробваме тази идея, защото не е в плана и нямаме бюджет за нея.“ Организациите, които обмислят много подробно плановете си и след това се придържат към тях, се поставят в усмирителна риза.

Те се ограничават до представа за света такъв, какъвто са го видели плановиците при създаването на плана.

Пазарите и потребностите се променят толкова бързо, че възгледите ни от миналата седмица днес може вече да са остарели.

Така че колко прецизен може да бъде планът, изготвен миналия декември? Корпоративните планове трябва да представляват най-обща рамка, която да се използва по – скоро като насока, отколкото като подробна пътна карта.

Те трябва да предвиждат внезапни промени в пазарните условия, нови заплахи и възможности, както и експериментаторство.

Планът не бива да се превръща в скривалище за лишените от въображение мениджъри.

7.ОБВИНЯВАНЕ
Обвиненията за провалите са сигурен начин да смажете предприемаческия дух.

Повечето новаторски проекти се провалят, но въпреки това са стойности, защото само чрез изпробването им можете да определите кои обещаващи идеи са несполучливи и кои са печеливши. Ако хората се боят, че ще бъдат обвинени за провала, защо им е да изпробват нещо ново?

8.НЕПРАВИЛНА СИСТЕМА НА ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕ
Ако системата за раздаване на премии е структурирана така, че да възнаграждава доказалите се продукти и сфери на дейност, най-вероятно тя изобщо не е подходяща за лансирането на нововъведения. Обикновено премиите са процент от приходите и дяловете за тримесечието и се раздават като награди за успех. Но през първите три тримесечия новият продукт или услуга може да донесе малко приходи и негативен дял. Необходими са ви различни стимули за екипа, който осъществява новаторски проект.

9.ВНАСЯНЕ НА ПРОМЯНАТА ОТВЪН
Консултантите са в състояние да ви осигурят множес­тво полезни умения и едно от тях е да погледнат бизнеса ви като странични наблюдатели, които не са ограничени от вашите убеждения и представи.

Те ще ви помогнат да видите неща, които би трябвало да са очевидни. Но ако прехвърлите на външните консултанти цялата отговорност за създаването и въвеждането на нови методи, продукти или процеси, малцина ваши служители ще изпитват съпричастие към компанията ви. Възможно е да възникне негодувание и отпор срещу идеите на външните хора.

Номерът е да използвате консултантите като катализатори и стимули за новаторство, но още в началото на проекта да ангажирате много от собствените си служители, за да дадат идеите и приноса си.

Служителите от първа линия са по-близо до клиентите и до действието в сравнение със старшите мениджъри или консултантите и могат да помогнат за оформянето на по-приложими идеи. Освен това те ще дадат много повече от себе си за осъществяването на успешна промяна, ако са помогнали за планирането й.

10.ИЗДИГАНЕ ОТВЪТРЕ
Издигането отвътре обикновено е добър знак. То помага за задържането на способните служители и е награда за лоялността и усърдната им работа. Но ако всички мениджъри са издигнати отвътре, това означава, че всички те са израснали в една и съща култура. На тях им е по – трудно да видят недостатъците и слабостите в работата на компанията.

По-трудно им е да я погледат през очите на външен човек.

Възможно е да попаднете в капана на нагласата „така правим нещата тук“, която се съпротивлява на промените и радикалните идеи. Малко свежа кръв в мениджърския екип ще ви помогне да откриете други начини на действие. Когато наемате служители, не търсете хора, които ще „паснат“ и ще възприемат корпоративния модел. Търсете хора, които са различни и ще се осмелят да внесат еретични възгледи в организацията.

11.ВЪЗЛАГАНЕ НА НОВАТОРСКИ ПРОЕКТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Типична грешка в по-големите организации е да се възлагат новаторски проекти на съществуващите ресорни мениджъри, които ръководят и обичайната работа.

Може да ви се струва естествено, но обикновено е фатално. Новите продукти или услуги са като крехки филизи, които трябва да бъдат отглеждани в оранжерия, докато не укрепнат и не бъдат в състояние сами да се грижат за себе си.

Ресорният мениджър е твърде зает да гони месечни срокове и задачи, за да отдели необходимото внимание на новаторския проект. По-добре е да поверите грижите за филизите на специален отдел, понякога наричан иновационен инкубатор.

Този отдел има по-различни цели и задачи, той работи по дългосрочен план и е оглавяван от директор по нововъведенията с висок авторитет в организацията.

12.ЛИПСА НА ОБУЧЕНИЕ
Всеки от нас може да бъде по-изобретателен, ако бъде насърчен и научен как да го прави. Като деца всички сме притежавали богато въображение, но постепенно рутината на работата приземява творческите инстинкти иа повечето хора. При подходящо обучение хората могат да развият уменията да проверяват, генерират, адаптират, комбинират, анализират и подбират идеите. Те може да преоткрият въображението си.

материал на https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/09/logo4444555-1.png автор:Христо Стоянов

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+