Колко време и как учим?

Всички знаем, че мозъкът ни възприема и поема определено количество информация и при всеки човек това става за различно време. Това е полезно да се знае от  всички, които преподават знания.

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/09/optimal-timing-600x321.jpgУченето е както поведенчески, така и биологичен процес, който зависи от невроните в мозъка. Когато учим, нашите мозъчни клетки се променят физически в отговор на стимулация. С времето се формират мозъчни пътища, за да улеснят връзките, които използваме многократно.

Например, ако срещнеш някого веднъж, може да не запомниш името му или да не разпознаеш лицето му, ако отново го срещнеш на улицата след десет години. От друга страна, ако виждаш един човек всеки ден в продължение на една година, вероятно ще можеш да го разпознаеш и да си спомниш името му доста по-лесно дори и ако не си го виждал отдавна.

Процесите на учене в мозъка отнемат определено време. Въпреки че това време варира при различните хора и при различните нервни системи, има сравнително постоянни времеви рамки. Ако учителите знаят кои са те, могат да ги използват в клас.

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/09/ability-to-learn.jpgЕто някои времеви рамки и действието им

Милисекунди
Слуховата обработка се случва по скалата на милисекундите.

Секунди
Ученето с поощрение се случва по скалата на секундите и се постига чрез взаимодействието със заобикалящата ни среда.

Минути
Нашите действия се променят на базата на това как възприемаме средата около нас. Този вид адаптация може да отнеме минути. Когато учениците напредват и виждат напредъка си, те се мотивират да се стараят и да учат още и още. С други думи, като виждат положителните резултати от действията си, учениците се стараят да ги създават и поддържат.

Дни или седмици
Затвърдяването на знанията може да отнеме дни или седмици. Когато ученикът преодолее дадено предизвикателство,  увереността му се увеличава. Той не само научава материала, но и разбира колко може да постигне и какво е чувството да успяваш. Спомените за успехите му и свързаните с тях чувства – натрупали се за дни, седмици и месеци – полагат основата на бъдещите му успехи и увеличават мотивацията му. Такива успехи в клас могат да мотивират ученика да се справя добре в други области – например да се справи чудесно на тест, да спечели награда в спорт или успешно да кандидатства за университет. Не можем да подценим силата на успеха и чувството, което създава.

Когато учителите знаят колко време отнема на ученика да възприеме и обработи даден вид информация, това може да придаде съвършено различен ритъм на начина им на преподаване. Те могат да планират уроците си така, че да помогнат на учениците си да постигат възможно най-много успехи в клас.

По материал на Scientific Learning

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+