,,Входно ниво”- що е то?

Какво да  подготвяме у дома за ,,входното ниво”?-ме питат притеснено родители … 
Защо думите ,,входно ниво”- създават толкова тревога у ученици и родители?curious-kid
Така нареченото ,,входно ниво” е самостоятелна работа, в която задачите или въпросите съдържат основните знания, които са изучавани от учениците през предходната учебна година по учебните предмети, както и елементарните научни понятия, формирани по всеки предмет.
Ето защо припомняне на изучавания материал в първите учебни часове по всеки предмет дава подготовка за предстоящите ,,входни нива”. И ако ученикът е бил сериозен в учебната си работа в час, писал е домашните си- ще се получат отлични резултати и всички ще са доволни- ученици, родители, учители.
Често точно първите учебни часове са подценявани и от децата,  и от родителите … 
Оценяването на ,,входните нива” се осъществява от учителите по предварително разработени критерий.
Използва се точкова система, която дава по-обективен резултат за работата на ученика, но получената крайна оценка е цяло число.
За учителят тя е важна, защото той прави своите изводи за:
– пропуските и знанията на децата
– показва какво точно не е усвоено от всяко дете
– след втори клас те затвърждават мнението на учителя за ученици, които имат нужда от допълнителна учебна помощ и са основание да се търси съдействието на психолог и семейството, за да бъде подпомогнато детето, защото след втори клас изоставането води до сериозни затруднения в следващите учебни класове.
В крайна сметка- за малките ученици преценката на технитезнания е много важна и учителят трябва добре да я обоснове  пред всеки малък ученик, както и да помогне на всички деца тя да ги стимулира към учебни успехи, А НЕ ДА ГИ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ,,НЕЗНАЕЩИ”/особено в началото на учебната година/– това последен ще каже ,,животът”
послеслов: Да, има няколко причини за притеснения, когато резултатите са лоши:
– неправилна преценка за степен на трудност и обем на самостоятелната работа- често в желанието си да видят колко от изучавания материал в предходната година учениците са забравили … немалко колеги дават ,,входни нива ” с по-висока степен на трудност и по-голям обем …
– неправилното отношение на родителите и децата към работата и домашните в първите учебни часове…
Едно е ясно- сериозното отношение към работата в учебните часове и домашните работи – няма как да не доведе до положителни резултати.
Успех на всички!- в началото на учебната година и през цялата работа в ученето.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+