Тест за емоционална интелигентност на родителите

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/08/Habitos-de-la-Gente-Saludable-2.jpgДа си родител не е само отговорност за нечий живот, но и много важно задължение да усещаш вълнениията и емоциите си на детето, да му показваш добри решения на житейски проблеми, да бъдеш образец за поведение и проява на характер.
Един тест, с който можете да проверите вашите родителски реакции.

1. Криете ли сериозните проблеми от детето си? – ДА/НЕ

Отговор НЕ – по-голямата част от психолозите смятат, че родителите не би трябвало да крият каквито и да било проблеми от децата си. Децата са много по-гъвкави, отколкото си мислим, и са много по-спокойни, когато им дадем реални обяснения на всичко, което се случва около тях.

2. Дискутирате ли открито грешките си с децата? – ДА/НЕ

Отговор ДА – за да бъдат реалисти в своите мисли и очаквания, децата трябва да разбират и да приемат както позитивното, така и негативното, а не само да им се показва позитивната страна на нещата. Именно заради това те трябва да са наясно и с нашите отрицателни страни, и с грешките, които и ние правим, а не само те.

3. Детето ви гледа ли повече от дванадесет часа седмично телевизия? – ДА/НЕ

Отговор НЕ – средностатистическото дете реално гледа по 24 часа на седмица телевизия, а това, според специалистите, е прекалено много. Тази пасивна дейност потиска правилното развитие на емоционалната интелигентност на детето. Особено програмите съдържащи насилие и агресия, които са проблемни за децата и особено за тези, които и без това имат проблем с контрола на гнева си.

4. Имате ли компютър вкъщи? – ДА/НЕ

Отговор ДА – преди време се смяташе, че компютърът и компютърните игри имат вредно влияние върху социалното развитие на децата, но се оказва, че и обратното не е добре. Тоест компютърът не вреди, а може да бъде много полезен, стига да бъде използван за правилните цели.

5. Определяте ли се като оптимисти? – ДА/НЕ

Отговор ДА – изследвания показват, че децата, които са възпитани като оптимисти са много по-щастливи, постигат много повече успехи в училище и са много по-здрави дори от физическа гледна точка. А това, дали детето ще развие оптимистична или песимистична нагласа, зависи от родителите и тяхното поведение пред него и в ежедневието.

6. Оставяте ли детето на спокойствие, ако не иска да говори за нещо, което го ядосва или го притеснява? – ДА/НЕ

Отговор НЕ – на много малко деца им харесва да говорят за онова, което ги тревожи, от гледна точна на емоционалната интелигентност, родителите трябва да ги стимулират да говорят за своите чувства. Говоренето за проблемите и употребата на подходящи думи, с които да изрази чувствата си, могат да бъдат много полезни за детето. Това ще му помогне да развие правилно мозъка си, като формира връзки между неговия емоционален и мисловен участък.

7. Вярвате ли, че всеки проблем има решение? – ДА/НЕ

Отговор ДА – трябва да покажем на детето, че винаги трябва да се търси решение на даден проблем, колкото и сериозен да изглежда той. Неговото отричане и прикриване не го решава, а го задълбочава още повече. Тази позитивна визия за света може да подобри доверието на детето в неговите собствени възможности и общуването и връзките му с околните.

материал  на https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-logo-1.png

автор:Тодор Андреев

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+