Част от Варненското езеро – частна собственост по документи?

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/08/28_f25mz0.pngИма съмнения, че държавата е продала на частно дружество част от Варненското езеро. 10 г. след сделката от Агенцията по кадастър признават – допусната е грешка.
Преди десетилетия теренът е бил отреден за пристанище. Днес статутът му е производствена и складова база, но в имота попада значителна водна площ, показва разследване на bTV.

През 2005 г. държавата разпродава имуществото на свой длъжник. На публична продан е обявен и имот на брега на Варненското езеро.

През 2008 г. Агенцията за държавни вземания издава Постановление за възлагане на недвижим имот на спечелилата търга фирма. По документи той е с площ 81 дка, от които на сушата са едва 35 дка.

“Бях направо втрещен, когато видях един образуван имот на мястото на Варненското езеро. Няма как имот изключителна държавна собственост по конституция да бъде приобщен към друг имот – частна собственост”, коментира Йоан Каратерзиян от Камарата на геодезистите в България.

От фирмата собственик допускат, че след като имотът е планиран през 80-те години за пристанище, езерото попада в неговите граници, за да облекчи строежа на водни съоръжения. Компанията има такива инвестиционни намерения.

“Предмет на продажбата и заплащането е само сушата, а езерото въпреки че влиза в това УПИ, не е било предмет на продажба, не е било предмет на оценка и нито АДВ, нито някой от участниците в търга са считали, че предмет на продажбата е водната площ”, твърди Милена Найденова, адвокат на фирмата-собственик.

Десет години след сделката от Агенцията по кадастър признават, че има явна фактическа грешка – между реалния поземлен имот и картата на възстановената собственост. Сега МРРБ трябва да обяви акваторията за публична държавна собственост.

“След като се състави акт за публична държавна собственост за частта от поземления имот, който попада в езерото, ние ще изменим кадастралната карта”, обяви Красимира Божкова, директор на службата по геодезия, картография и кадастър във Варна.

материал на http://www.dir.bg/ редактор: Лилия Чалева

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+