Любопитно за медузите

220px-Spiegeleiqualle 240px-Jelly_cc11 220px-Stomolophus_meleagris

Всички изпитваме неприятно чувство при допир с медузи. У нас в Черно море няма такива опасни видове. Медузите приличат на балончета с много крачета.Те нямат мозък. Усещат миризми и светлина, благодарение на своите нерви. Хранят се с малки рибки и водорасли. Улавят ги със своите пипала, а устата е от долната страна на чадърчето им. Те се движат като изпълват тялото си с вода, присвиват го и изпускат водата. Медузите обичат топли и солени води, но има медузи, които може да се видят и в сладка вода. Медузите са са много видове .

20651252 1. Аурелия-или-ушастая-медуза-Aurelia-aurita-L. 2.

У нас-в Черно море- можете да видите 2https://www.art1a1d.com/2016/08/05/meduzi-nauka-priroda/2 вида ризостома/1/ и аурелия/2/.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+