Число- цвят- камък

нммнСъс сигурност сте забелязали, че опреден цвят ви е любим или инстинктивно се насочвате към него. Други цветове направо ви отблъскват или пък защо се чувствате някак неудобно в дрехи с определен цвят? Едно от обясненията е, че не сте в хар­мония с даден цвят.

Всяко едно от числата от 1 до 9 (и разбира се 11 и 22), имат своите положителни и отрицател­ни цветове – цветовете, с които се свързват по-добре.

Можете да опитате с числото на вашият път, вашето рождено число (денят от месеца), често към рождения ден се добавя и номера на месеца, а също и с Числото на цялото си име.

Разбира се по-сложен и по-прецизен начин за определяне на вашата същинска цифрова вибрация е да се направи анализ на всички ключови числа – името, рождената дата, на пътя, на гласните и съгласните, анализ на питагоровата матрица и т.н. едно е ясно – няма двама нумеролози, които да работят по абсолютно един и същи начин, дори и на пръв поглед методите им да си приличат.
ЕДНО
Основни цветове — всички нюанси на жълтото и брон­зовото до златисто-кафеникавото, включително оранже­вото и златистото.
Допълнителни цветове – кремаво и бяло, бледолилаво, синьо и наситено розово.
Цветове, които трябва да се избягват – зелено, чер­но и сиво.
Скъпоценни камъни — всички жълтеникави на цвят камъни, като лимоненожълтия кварц, топаз, кехлибар и жълтия диамант.
ДВЕ
Основни цветове — всички нюанси на зеленото, кре­мавото и бялото.
Допълнителни цветове – бледорозово и бледосиньо.
Цветове, които трябва да се избягват – светлока­фяво, тъмночервено, мораво и черно.
Скъпоценни камъни — ахат, перли, котешко око и лу­нен камък.
ТРИ
Основни цветове — всички нюанси на лилавото и ви­олетовото до най-бледолилавото.
Допълнителни цветове – синьо, розово и жълто.
Цветове, които трябва да се избягват – зелено, чер­но, сиво и тъмнокафяво.
Скъпоценни камъни — аметист и гранат.
ЧЕТИРИ
Основни цветове — полутоновете и „електрическите“ цветове, като например синьото и сивото.
Допълнителни цветове – бежово, бледозелено и бледожълто.
Цветове, които трябва да се избягват – всички яр­ки, силни и наситени.
Скъпоценни камъни — сапфир във всичките му цве­тови окраски.
ПЕТ
Основни цветове — светлите нюанси на почти всички цветове, особено на сивото.
Допълнителни цветове — бяло или всичко, което блести и свети.
Цветове, които трябва да се избягват – всякакви много тъмни или много светли цветове.
Скъпоценни камъни — всякакви бледо оцветени ка­мъни, особено ако имат блясък – диаманти, сребро и пла­тина.
ШЕСТ
Основни цветове — всички нюанси на синьото, с изк­лючение на „електрическо“ или „петролно синьо“.
Допълнителни цветове – всички нюанси на розово­то.
Цветове, които трябва да се избягват – черно и тъмнолилаво.
Скъпоценни камъни — тюркоаз и смарагд.
СЕДЕМ
Основни цветове — всички нюанси на зеленото и жъл­тото, също така и златистото.
Допълнителни цветове — почти всички бледи и пас­телни цветове.
Цветове, които трябва да се избягват – всички мно­го тъмни, много наситени цветове.
Скъпоценни камъни — всички бели на цвят камъни, лунен камък, котешко око, перли, ахат.
ОСЕМ
Основни цветове — тъмносиво, тъмносиньо, пурпур­но, черно.
Допълнителни цветове — всички нюанси на кафя­вото и червеникавокафявото.
Цветове, които трябва да се избягват – всички бле­ди цветове, яркочервено, яркозелено и яркожълто.
Скъпоценни камъни — всички тъмно оцветени камъ­ни, наситения рубин, гранат, аметист, черна перла, че­рен диамант и най-вече сапфирите в тъмен нюанс.
ДЕВЕТ
Основни цветове – розово, кървавочервено, червено и пурпурно – колкото е по-тъмен и по-наситен цветът, толкова по-добре.
Допълнителни цветове — всички нюанси на синьо­то.
Цветове, които трябва да се избягват – зелено, жъл­то, кафяво и черно.
Скъпоценни камъни — рубин, гранат и халцедон.

Източник: http://poznanie.net

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+