Безплатни занимания за 5- 13годишни варненчета

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/06/dsdsd.jpg11 общински училища и центрове за подкрепа за личностно развитие организират безплатни занимания за деца от 5-годишна възраст и ученици до VIII клас през лятната ваканция, казват от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

С бъдещи първокласници ще се провеждат подготвителни занимания, а децата, които срещат трудност при усвояването на учебния материал, имат възможност да работят допълнително през лятото под ръководството на педагози.

За лятната ваканция са сформирани и групи за разнородни занимания по интереси в областта на науката, изкуството и спорта: състезания, викторини, кръжоци и др. Учениците имат възможност да запълнят свободното си време с дейности в неучебна среда по гражданско образование, история, екология, занимателна астрономия, английски език, информационни технологии, изобразително изкуство; да се запознаят с християнските ценности и традиции, да изучават български и други народни танци. Ще се проведат турнири по футбол, народна топка и шах.

Училищни библиотеки отварят врати освен за заемане на литература и за специализирани занимания с четящи млади хора. Организирано е кино за научнопопулярни филми.
За деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) е осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие в екипна работа с ерготерапевт.
Предлагат безплатни занимания за деца от 5 години до VIII клас през ваканцията във Варна

А тук можете да види кои училища какво предлагат за децата на Врана.
ръкаПРОГРАМА

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+