Находките на Антикитира

Антикитира е малък гръцки остров в Средиземно море, който става много известен през 1900-1902 година, защото околантикитирао неговите брегове тогава за първи път се провеждат от водолази подводни археологически разкопки .
Те откриват античен римски кораб, на който има 2 особено ценни премета:
Древногръцка бронзова статуя на ,,ефеб”/ юноша, който е достигнал до 16 години, за да направи постъпки за придобиване всички права на гражданин/ . Намерената статуя е висока 194 см и вероятно е създадена около 340 г.пр.н.е. Някои историци обаче мислят, че това е статуя на Персей или Парис.
Другият изключително интересен предмет е: механизъм- наречен- ,,антикерийски механизъм”. Той е създаден вероятно около 100 г.пр.е. Оставен сред намереното от потъналия кораб , той едва през 1951 година предизвиква любопитството на историка Дерек Джоунс де Солла Прайс .ант2.Тази кутия, в която е имало около 30 бронзови колела и циферблат със стрелки, се използвала за изчисление на движението на небесните тела, като вероятно е имало и възможност дори чрез него да се предвидят 42 астрономически събития. Предполага се че това устройство е създадено на остро Родос. И за такива подобни уреди са намерени данни в различни писмени източници от онези времена. Прокраднала се идеята, че това може би е първият компютър, направен още преди 2000 години.
По-късно се правят опити за по-детайлно проучване на механизма чрез множество съвременни начини за изследвания През 2016 година обаче международен екип от учени окончателно доказва и категорично отсича, че това вероятно е първият компютър в света, защото :

антикер, мех ант3

Този механизъм е можел да държи в себе си 20 000 символа.Той е определял 42 астрономически явления, дори имал възможност да прави прогноза не само на слънчевите затъмнения, но и на техния цвят, положение върху Земята. Механизмът е определял и силата на ветровете.
През 2010 година един от инженерите на APPLE- Андрю Керълс помощта на конструкторите на LEGO- създават аналог на Антикерския механизъм.
Той е главен герой в документални филм.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+