Руски заплати

Един много интересен материал на една медия: DW

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/06/zx780_2440136.jpgКъде в Русия плащат най-високи заплати? И къде най-ниски? Как изглеждат месечните възнаграждения на руснаците по браншове и по местонахождение? Руската статистическа служба дава отговор на тези въпроси:

Кой в Русия печели най-много? Отговорът гласи: заетите в нефтогазовия бранш и работещите във финансовия сектор. Най-ниски пък са заплатите в леката промишленост и в селското стопанство. Поне това сочат данните на Руската статистическа служба.

По нейни данни, през март 2017 средната номинална месечна заплата в Руската федерация е била 38 600 рубли, което се равнява на около 610 евро. Най-високата заплата е регистрирана в района на Чукотка – става дума за 1460 евро. На второ място се нарежда Ямало-Ненецкият автономен окръг със средна номинална заплата от 1365 евро. Москва заема третата позиция с 1270 евро средномесечна номинална заплата. Най-ниско месечно възнаграждение получават жителите на Севорнакавказката област – 325 евро в Дагестан, 330 евро в Кабардино-Балкария и 335 евро в Ингушетия.

81 600 рубли – най-високата средна заплата

Що се отнася до заплатите по браншове: едни от най-ниските номинални месечни заплати получават заетите в селкото стопанство – близо 330 евро. От другата страна са руските финансисти, които получават средно по 1160 евро на месец. Още повече пари пък получават трудещите се в нефтогазовия бранш, както и работниците в енергийния сектор – съответно по около 81 600 рубли и 71 400 рубли. Най-ниско платени са заетите в текстилната и шивашка промишленост – там взимат по 15 800 рубли на месец.
Редакцията препоръчва
Руснаците, които мамят държавата

Адвокати, фризьори, зъболекари, майстори: 30 милиона руснаци работят в гаражи. Зад гърба на държавата. Те не искат да имат нищо общо с нея. И я мамят. Защото тя мами тях, както твърдят те самите. Репортаж на Юрий Решето. (24.11.2016)
Чудото на руските гаражи
В България – 235 евро, в Люксембург – 1999 евро
Една година руски Крим: заплатите падат, опашките растат
Руснаците все по-рядко успяват да вземат заем и още по-рядко – да го върнат

Не само видът на професията, но и нивото на образование оказва влияние върху заплатата. Така например, ако средната месечна заплата на човек с висше образование съставлява 43 400 рубли, то хората с начално образование получават 23 800 рубли. Зебележително е, че завършеното средно образование носи само 2 000 рубли повече. Според статистиката, хората на възраст между 30 и 39 години получават повече от другите възрастови групи, а най-ниски заплати получават хората на възраст под 20 години.

Според последните проучвания, през последните години нивото на квалификация на руските работници расте. “Понастоящем делът на хората с висока професионална квалификация съставлява почти половината от всички заети в трудовия процес, а делът на хората с ниска квалификация или без такава е по-малко от една четвърт,” четем в изследването на Руската статистическа служба.

И в Русия има промени

От 2000 година насам се е променила и отрасловата структура на трудовата заетост в Русия. Така например броят на хората, заети в селското стопанство, е намалял двойно. С 36 процента е намалял и броят на хората, заети в сектора на комуналните и социални услуги. Най-много работни места са възникнали в сферата на бизнес услугите, в гастрономията и финансовия бранш.

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/06/ubli_cr.jpgВпрочем, руските експерти изтъкват, че в близко бъдеще в страните с развита пазарна икономика търсенето на офис сътрудници ще намалее – заради “разпространението на съвременните компютърни технологии и автоматизацията в многобройни сектори”. Същевременно се очаква да нарасне търсенето на специалисти, заети с обслужване на хората, главно медицински кадри. В това отношение обаче Русия рискува да изостане от съвременните тенденции. По думите на руския експерт Сергей Солнцев, властите не са склонни да инвестират в здравеопазването. “Затова и в този сектор заплатите са ниски, а и не се дават много пари за добро оборудване”, изтъква той. Солцнев посочва още: “Това е избор на властите, за чиито приоритети ясно говори съотношението между държавните разходи за здравеопазване и разходите за отбрана. Заложените в бюджета разходи за отбрана за 2017 година надвишават 15 пъти разходите за здравеопазване.”

Е, как Ви се видя?

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+