Студентски бисери

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/06/ьццьц.jpgДали от напрежение по време на изпита или от желание текстовете да бъдат красиви, в много работи на кандидатстудентит има изрази, които предизвикват недоумение, смях, учудване…Наред с двусмислиците има и много правописни грешки…

Ето какво е попаднало в работи от изпит по Български език и литература:
Кандидатстудентски бисери от изпити по БЕЛ
Иван Вазов :
”Рози садихме, само тръньето им поникна!”

Пенчо Славейков:
“Не е страшен този, който нe e прочел дори една книга, а този който е прочел само две
книги!”

От трибуната на Народното събрание Петко Славейков предлага да се замрази за няколко
години адвокатската професия, за да може недосегаемите престъпници да отидат в затвора!

Тази мисъл на Айнщайн трябва да виси на стената на всяка класна стая:
“Никога няма да спра да се учудвам как е възможно образователната система (училищна и
университетска) да не е успяла да унищожи святата човешка любознателност !

Бисери на курсисти от пробни изпити:

“Този дъб е борът, който расте в дома на Гераците!”

“В творбата се очертава двубой между тримата герои?!”

“Между героите се завързва интересен разговор при тяхната среща: той и казва, че е той;
тя му казва, че е тя.” (Маркира се срещата на баба Илийца с игумена на манастира от
Вазовия разказ “Една българка”.)

“Понеже обичам да казвам, а в момента нямам време да доказвам, заявявам, че най-добрият
анализ на “Градушка” си е самата творба!”

“В стиховете “Бог въздъхне, вятър лъхне , вий се къдрава лоза!” диханието на Яворовия
бог изразява крайна досада!”

“Залутан между точките и тиретата, чрез поредица от епилептични изречения Яворов
създава трагична картина на битието.” (Пояснение: курсистът има предвид не
поетическата пунктуация и стиховата графика на поета, а биографичния факт, че Яворов е
работил като телеграфист; с думата “епилептични” пък той назовават “елиптичните”, т.е.
непълните изречения, които използва поетът.)

“Името на големия син на Стоян Глаушев от романа “Железният светилник” е Кочо, а на
жена му Кочовица. Това не е случайно, защото те асоциират “коч”, т.е. разплод. Затова са
многолюдно семейство.”

“Творчеството на Пенчо Славейков е повлияно от един елен”. (Има се предвид признанието
на поета, че е бил под въздействието на “един ЕЛИН”, т.е. Омир.)

“Дебелянов е ярък литературист, който трагично преминава парапетиитена живота.”

“АЗ ПОСТАВЯМ БОТЕВ В МЕНДЕЛСОНОВАТА ТАБЛИЦА НА ПОЕТИТЕ!” (има се
предвид Менделеевата таблица, а не автора на сватбения марш!)

Самоубийствено начало: “В расзсказа “По- жицата” …….

“Героите на Йовков от Къкринското ханче….( разбирай “Антимовския хан”!).

“Рафе резбае Катерина вурху куностаса.Катерина почита неговата резба.”

“Йовков разкрива ПЕРЕСТРОЙКАТА на Индже”.

“В цикъла “Ако можеха да говорят” добитъкът се анимилизира”

“В цялата си поезия Далчев се бори само със собствената си депресия! А и защо му е да се
бори, щом като в депресия му е добре”

“Яворовото стихотворение “Чудовище” не ми казва нищо ново за жената!”

Как Ви  се сториха?

А един един ректор Григорий Вазов казва в интервю казва: „Всичко, което е завършило 11 клас, може да ходи и говори, става студент. Това е безобразие“.

/цитирано от :https://www.dunavmost.bg/ /

 

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+