Кой и как създаде ,,Химн на Св.Св. Кирил и Методий”

www.monitor.bg Авторите на химна на Кирил и Методий
/химн-тържествена песен за възхвала на дело, личност, организация… /
На 24 май под звуците на тази песен с гордост демонстрираме по площадите нашата принадлежност към света на книжнината и културата.
Текстът на песента в този вид както сега го знаем, е написан от Стоян Михайловски през 1892 година, когато е преподавател по френски език в Мъжката гимназия в град Русе.
Преди него други книжовници започват и поправят това стихотвoрение многократно.
Девет години след създаването на стихотворението ,, Химн на Св. Св. Кирил и Методий”- през 1901 година, учителят по музика в Ловешкото училище Панайот Пипков – търси стихотворение, по което да напише маршова песен за наближаващият църковен празник на Кирил и Методий – 11 май, защотоpanajot_pipkov_1 такава задача му е поставило ръководството на училището. В своите спомени / по-късно /, той разказва как времето напредвало, а той все не можел да намери подходящото стихотворение. Един ден, забелязал, че в часа му едно от момчетата чете съсредоточено нещо. Взел книгата и още след първия стих, който прочел, чул в главата си музиката на поръчаната от училищните власти песен. След 15 минути на дъската с тебешир били записани нотите на песента, а до края на часа децата я запяли.
На църковния празник 11 май-учениците от училището в град Ловеч запели- Върви народе възродени…
От 1902 година за Деня на българската просвета и култура- песента се подема от всички училища в страната … до днес …
Стоян Михайловски е от стар възрожденски род. Има възможност и получава солидно за времето си образование в Цариград, а по-късно заминава за Франция и там завършва право. Работи като преподавател по френски език, адвокат, съдия, редактор на вестник. Става общественик с открити възгледи и активна дейност. Роден е в град Елена през 1856 година. Житейският си път завършва в София през 1927 година.
В нашия град – Варна, има училище, което днес носи неговото име.
Панайот Пипков е роден е в семейство на музиканти от град Пловдив през 1871 година. Затова от малък учи цигулка, но пише и стихове. Работи като учител, създава ученически църковен хор, ръководи градски оркестър в Ловеч. По-късно се премества в град София, където се изявява като артист, диригент, композитор. Той е написал музиката на обичаните и известни до днес детски песни: ,,Сладкопойна чучулига” , ,,Когато бях овчарче” и ,, Де е България” … Завършва житейския си път през 1942година в град София … Училището по изкуства в град Плевен днес носи неговото име ,както и училище в град Ловеч.

Благодарност и поклон пред българските творци от миналото!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+