Тест – емоции

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/05/c7b9d149-a537-4acd-b33d-695b5935db2e_560_420.jpgЕмоциите са психически реакции на човек, предизвикани от други хора или някакви обстоятелства. При някои те са силно изразени и се чувстват от околните. При други- не се разбират . Предусещането или чувстването на реакцията у околните при едни хора е слабо, а при други по- силно. Какъв тип сте Вие? Лесно ли долавяте всяка чужда емоция?
Това е тест , който Ви предлага да проверите психологическия си усет.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+