10 обекта под водата

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/05/5.8_1600x900.jpgВодата и Космосът са два свята, които човечеството се опитва да проучи, покори и  използва .
Това итересно видео показва колко големи са човешките възможности, защото водата на Земята не е есамо в басейните на големите къщи.  В нея и под нея са създадени ресторанти , хотели…
Линчо аз не бих посетила такъв обект,  въпреки неговата красота и въпреки любовта ми към водата. Изпитвам ужас от дълбочини- имам два ,,несполучиливи” / ха , ха  /  и нежелани опита за удавяне в Черно море, макар че плувам…. С живата вода шега не бива…
А Вие – насладете се на една подоводна красота, използвана от човека..
Приятен ден!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+