Първокласник имам аз

Започва кампанията за формиране на паралелките от първокласници в училищата из страната.
Българските ропървидители винаги са искали децата им да получат възможно най-доброто обучение. Много от тях започват да се интересуват кое училище в града /става въпрос за градските училища / е най-добро. В малките градчета и селцата родителите нямат избор, но пък там всички учители градят своя авторитет всекидневно и всеки ги познава, а борбата за ученици, за задържане на децата в училище е сериозна и хората работят усилно, за да докажат, че са добри обучители.
Започва и проучването кой учител в кое училище е най-добрият и най-препоръчваният.
Но това бяха сякаш интересите на родителите от близкото минало.
Наблюденията ми показват, че сегашните родители търсят:
– най-добре уреденото училище- т.е.- онова, в което материалната база е най-добра, а работата с учениците е целодневна, разнообразна …  работа, която напълно освобождава или поне в голяма степен родителския контрол върху обучението на възпитаниците
– училище, което и през лятото предлага безплатни занимания с малките палавници, по възможност целодневни
– разнообразието от извънучилищни дейности и занимания, които предлага едно училище
– учителят: дали е млад. Това е вече е по-важно, отколкото дали той е добър педагог. Младият учител е приятен със своето излъчване..
С една дума- кое училище е най-уредено…
Мястото на училището в града не е проблем! Голяма част от семействата имат по две коли и дали училището ще е в центъра на града или околностите му -това не е затруднение.
Целодневният ангажимент с децата дава свобода на родителите, които много често са заети в работата си или имат свободно време, което искат да полазват само за себе си.
Кой ще учи детето: вече почти няма значение, защото:
– животът е динамичен. Много семейства сменят град, квартал, държава много по-често и най-важно вече е материалното оцеляване на семейството
– за голяма част от младите родители началното образование не е най-важното, защото те си мислят, че в седми клас с частните уроци може да се постигне всичко в обучението на децата
– все повече семейства гледат към развитите европейски страни и все повече деца започват начално обучение в родно училище, но скоро семейството заминава зад граница
– ако се насочат към конкретен учител, често е по нечия препоръка или защото кварталните слухово определят някого като най-добър учител.
Мили родители!
Къде ще учи Вашето дете е важно.
Кой ще го учи е още по-важно, но най- препоръчваният учител може да не е най- подходящият за характера и личностите особености на Вашето дете или разбиранията на семейството за добро обучение.
Още по- важна е средата, която се формира от учениците в класа на Вашето дете.
Най- важно е обаче желанието, мотивацията на Вашето дете да учи, защото ако това липсва нито красивото училище, нито учителят- вълшебник, нито средата в класа ще направят от малкия ученик учещо, знаещо и можещо дете.
А за това работата започва от семейството, продължава в училище чрез работата с децата там и по-късно самото дете избира как да продължи напред … Според Вашите мечти за него или според своите желания, възможности и разбирания за бъдеще…
Ако животът налага промяна в начина на живот на семейството- това не бива да пречи на децата да вървят по своя житейски път спокойно .
А Вие уважаеми колеги! Дори и да работите на ,,макс”, дори и да сте с много опит или много млади- нищо не можете да направите, ако семейството на Ваш ученик напусне класа Ви, защото трябва да търси по-добър живот или ученето в началното училище за тях не е най-важното нещо.
Лек път на всички: бъдещи първокласници, родители и учители!

Вече няма възможност за избор на училище, поради въведената електронна система  и подбор на първокласниците за всяко училище по законови критерии… Ама нали знаете, у нас нещата са винаги по-други…

И до училище ще се докопа драгия родител, и до учител, който си иска…

Може пък да не съм права!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+