Стани, стани, юнак балкански

Добро утро с една смела песен, написана от големия Добри Чинтулов в години на робство!

Той  се ражда в далечната 1822 г. в много бедно семейство. До 16  живее в родния Сливен. Учи в гръцкото училище, защото тогава не само в Сливен, но и другаде в България не е имало училище, в което да се преподава на български. След това заминава за Търново, за да продължи да учи, но едновременно с това, за да се издържа, работи като слуга по домовете на богати хора. След шест месеца  заминава за Букурещ и  учи гръцки около година и половина при учителите братя Христиди, които били българи,  но се гърчеели. През Букурещ минава Захарий Княжески, явява на Чинтулов, че руското правителство отпуснало няколко стипендии за българите, и го съветва да отиде в Русия. Чинтулов веднага се упътва за Одеса, като за това му помага Димитър Диамандиев от Сливен, живущ в Браила. В   Одеса за три години звършва уездното (околийското) училище, което тогава се състояло от четири класа, по две години всеки клас.После поостъпва в семинарията, която свършва за шест години, и в 1850 г. се връща в България.

_w_15f976e1423e603deb155457a291868e     

От 1850 до 1858г е учител  в Сливен, а после  отива в Ямбол като главен учител и учителства и там до 1861 г. В 1861 г. Сливенската община вика Чинтулов пак в Сливен, където става отново главен учител и учителствува непрекъснато до 1871 г., в която година е избран от Сливен за представител в Цариград при изработването на екзархическия устав. След завръщането си от Цариград Чинтулов учителствува пак около 3 години и после сам напуска, поради проблеми със зрението.

До края на живота си получава пенсия. Умира в Сливен на 27 март 1886 г.

През всичките години Добри Чинтулов е писал предимно стихове, но за тях не се знае много , както и колко творби е създал. Участвал е и в съставянето на учебници по литература , руски, математика, нотно пеене…

За нас са останали безсмъртни негови :,, Вятър ечи, Балкан стене”;  ,,Къде си вярна , ти любов народна”. ..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+