Български език

Нали занете колко сложно
е ,,сложното изречение”
Можете да проверите своите знания
с тази приятнa игра.
Аз благодаря на автора: Десислава Атанасова

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+