Общуването учител – ученик

Учителят и ученикът прекарват много часове заедно и спазването на добър тон и обноски между тях е условие за правилно разбиране на всичко в класа, за доброто обучението на децата. За доброто и своевременно решаване на всякакви проблеми, за правилна реакция в различни ситуации…

Но ставаме свидетели на друго: не така добро общуване, изнервящи ситуации, неправилни реакции на учители и ученици
 Всички учители са учени да обичат своите ученици, да бъдат внимателни с тях и да ги обучават интересно, разбираемо… развиващо… като съблюдават и индивидуален подход в работата си- това от една страна.
Всички малки ученици идват в училище от различни семейства, в които домашната атмосфера е различна, семейните отнощения са различни, възможностите на родителите са различни- това е другата страна.
И да – учителите трябва да научат малките ученици на общоприетите норми на поведение чрез собствения им пример и авторитет като хора и педагози.
Това няма да се получи, ако красивите замъци на добрите човешки отношения, построявани през деня в клас, бъдат разрушавани вечерта в семейството … А знаете ли в колко малко семейства сега има нормални обноски или спокойствие? Притиснати от различни нужди все повече семейства са разделени било поради неразбирателство и последвал развод, било поради икономически причини, изпратили единия или двамата родители да работят зад граница, а така децата остават или само с един родител, или поверени на грижите на баба и дядо, които и да са най-добрите не могат да заместят родителите. Оставени сами или насаме с телфоните си, децата потъват в света на интернет- примерите  или улицата, където неправилното и лошото е повече от правилното и хубавото. След часовете, прекарани с тази интересна ,,,самота” и нейните модели за поведение и общуване децата отиват в клас.
Как тогава на следващия ден там  да има спокойствие, спокойни ученици и спокойни учители ? Как да няма агресия, която е подхранвана от улицата, интернет, киното, игрите и озлоблението към света, който отнема семейната топлина по някакави причини на повечето деца.
Но това напрежение го има и у родителите, които сега и тук се борят със семейните проблеми и търсят начини за оцеляване. Изтощени от тази всекидневна борба, силите не им достигат за достатъчно внимаие и контрол върху децата. И така в училище учителят остава сам срещу обществените проблеми, семейното напрежение и агресията, които идват с децата в клас и едва ли би успял сам да се пребори с това. Добрите обноски дали не са първото нещо, което може да направи стена между външния свят и обстановката в училище. Толкова ли е трудно за родители, ученици и учители да си кажат сутрин:
,,Добър ден!” , а вечер : ,,Довиждане!’
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+