Изобразително изкуство

Един от начините да избягате от лошoто в действителнoстта
е като се потопите сред произведенията на изкуството.
Ето игра за всички, които обичат картини,
с която можете да направите това и
да проверите себе си колко познавате фламандската живoпис.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+