Искам да съм Директор! – на училище

Директорът е човек, който ръководи екип от хора било то в частния сектор, било в държавния.
Това е лице, което трябва да познава първо своята длъжностна характеристика, да знае всеки човек във фирмата или държавното предприятие какви функции има, каква дейност извършва.
Директорът трябва да познава всички закони/ а те не са малко / , които пряко са свързани с дейността на неговата фирма или предприятие.  За да работи гъвкаво, той трябва да умее да реагира бързо на всякаква ситуации и да изгради колектив, който знае на какви негови сигнали как да действа. И не на последно място- ще го кажа грубо: Той трябва да познава човешкия материал, с който разполага и как хем да му е от полза, хем да извлече максимума от него  за дейността на предприятието, което ръководи.
Защо пиша това?
Преди време слушах интервю на бившия министър на образованието Сергей Игнатов, който каза тогава:
Новите промени в закона на образованието са много и различни и са малко настоящите директори на училища, които биха се справили лесно с всичко./цитирам по памeт /
В основата на Закона е заложен принципът на ЕКИПНОСТ .
За съжаление по необясними за мен причини на нашата географска ширина тази организация не се получва. Уж все говорим как учим децата още от детската градина да създават екип и да работят заедно.
Липсата на този принцип на работа от колективите  в българското училище няма да даде никакви резултати. Напротив: ще се създават само проблеми и вместо влакът да се движи напред, макар с  чести ремонти, ще си стои на едно място.
И най-лошото е, че от това ще страдат: първо- децата, второ- училищните колективи, трето – обществото, четвърто- цялата държава…
За съжаление много често първи, които не съзират нуждата от екипност са самите Директори. Някои от тях или се натоварват с повече задължения, отколкото им се полага, или изобщо не виждат  колко много отговорности имат като  ги прехвърлят на най-послушните от колектива, или шикалкавят из членовете и алинеите като се надяват да не се срещнат със Закона очи в очи.
Минаха времената, когато нещо,  което не се прави правилно, може да се потули.
Истинският Директор на училище трябва да има много познания в много области и да бъде комуникативен, социален тип. Да бъде човек, защото в неговите ръце хората оставят децата си, а учителите творят под негов контрол и   работят в името на една цел: ограмотяване и култивиране на нацията. Истинският Директор трябва да има много добра компютърна грамотност и комуникационни умения…
Управлението на Българското училище по новия и още топъл Закон изисква екипност, познаване на проблемите и възможностите за тяхното решение спред Закона и много човечност,  защото си имаме  и Приобщаване на различните…
Е , мили кандидати за Директор на българско училище ? Вие можете ли ги тези неща, за да управлявате толкова съдби и човешки животи?
Питам, защото искам да ме  управлява човек, който показва, че това упражнение го може…

А Вие от кои Директори сте?

Тези, дето милеят за българското образование.

Тези,  които обичат да дават нареждания, макар и безсмислени и ненормативно подчинени
или тези, които знаят, че позицията дава власт и обичат да експериментират  нейното въздействието върху подчинените им…

А тук, където пускам своето мнение сега, зная , че има страхотни Директори на училища: компетентни, прогресивни и хуманни и на тях желая здраве и успехи!

/ разтревожен за образователната ситуация- един начален учител  /

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+