Пролетното равноденствие се случи

Пролетта дойде, доведена от пролетното равноденствие.
То е момент, когато денят и нощта стават равни по времетраене.
Всяка година на този ден на равноденствие Слънцето пресича небесния екватор.
Ето кога ще настъпви следващата  първа пролет в периода от 2018 до 2020 г, ако правилно са изчислили астрономите.
Март
Година Ден Час

2017 20 10:28
2018 20 16:15
2019 20 21:58
2020 20 03:50
А това видео, направено от НАСА, показва в забавен каданс как се стига до едно равновесие .
Гледайте! Интересно е!


Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+