Директорската проверка

Всяка работа, която се извършва за работодател- подлежи на контрол. Tака е и в училище.ppppp
Директорът има право да провери работата на всеки учител по всяко време. Особено сериозни са комплексните проверки, които преглеждат и административната, и педагогическата работа на преподавателите.
Директорските проверки винаги са предизвиквали притеснения у всеки учител- млад или вече с натрупан стаж. Една от причините е, че те са били повече проверка на работата на учителя и възможност за отстраняване на неудобните преподаватели.
Много често Директорите имат свое виждане как трябва да се преподава и гледат дали техният стил се покрива от проверявания учител. Друг е въпросът колко са познанията на проверяващия за качеството на използваните стари и нови подходи от преподавателя в учебната работа, за неговата реална оценка на това което вижда.
Има и друг момент. Всички знаем ,че работата на учителя дава резултати на по-късен етап и само 1 учебен час не би могъл да разкрие уменията и качествата на педагога. Като добавим и разнородния персонален състав на всеки клас- ето защо една предстояща проверката предизвиква притеснение и стрес.
Какво тогава може да се види от няколко часа контролиран преглед?
Има какво.
1. Отношението на учителя към самата работа.
2. Общуването между учител и ученици.
3. Правилната употреба на книжовен език и използваните научни понятия по всеки предмет.
4. Навременни обучителни и компетентни реакции на учителя по всеки повдигнат или нерaзбран от учениците проблем.
5. Използваните методи на работа- СТИЛ- на преподаване …И ДОРИ
6. Има ли го духът на познанието в конкретния час и т.н.
Може би тези прояви в час са причина, та когато се чуе за ,,комплексна проверка” всички да изпадат в паника и започват едно търсене на това, което Директорът би харесал. Много учители прибягват към използване на методи, които някои учители не владеят добре- само и само да се харесат на проверяващия.
Но ,,уважаеми колеги” – знаете ли как всичко нагласено и не използвано в практиката Ви изпъква пред очите на проверяващия. То се проявява във Вашия тон на общуване и темпо на работа, в реакциите Ви, в отговорите и реакциите на учениците .
Кому е необходима тази постановка? Не е ли по-лесно да се работи постепенно във времето, да се прилагат разнообразни методи на работа, да си изградите СТИЛ на преподаване и стил на работа на Вашите ученици в час? Така всяка проверка ще бъде нещо естествено прието и безболезнено за всички участници в нея. А убедена съм, че който и Директор да е – няма как да отрече, че е вършена работа, когато тя се вижда. Ако я постави под съмнение, днес има толкова много начини и средства, с които да докажете какво вършите, как го вършите и какво можете.
Вярвам, че новото време, в което живеем е променило и проверяващите. Те всички виждат, че целта на ,,социалистическото училище”- всестранно развита личност- е невъзможна. Новото време изисква училището да създава мислещи, разумни и можещи хора. Да развива у всеки ученик това, за което има най-добри личностни предпоставки. Да създава у децата представа за ред и отговорност към всичко, което те ще правят като личности на едно общество, когато напуснат училище.
А проверката на учителската работа да си я има.
Тя трябва да показва недостатъците, да дава нови и компетентни насоки за по-добра работа в клас и по-добро качество на преподавателската работа.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+