Човекът и обществото

Времето на Възраждането в нашата история в
последните години на робството се
осмисля малко трудно от малките ученици.
Ето една приятна игра ,
с която можете да проверите своите познания в тази област.
Приятно забавление!
Аз благодаря на автора: Гергана Седвчова


Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+