Чувства

Когато в клас по четене разговаряме за чувствата, скрити в литературните творбите или за преживяванията на героите, оказва се, че малките ученици познават твърде малко чувста, изразявани от хората. По-точно те са виждила различни човешки емоции, но не знаят как се назовават с думи.
При Вас как е?
Проверете!
Това е пъзел на чувствата и за малки, и за големи.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+