Балканиада във Варна

Балканиадите са състезания в различни спортове или научни дисциплини между отбори от страни на Балканския полуостров.

През юни месец тази година нашият град Варна ще бъде домакин на Балканска олимпиада по математика за ученици на възраст до 15,5 години. Това събитие става  част от календара на града,  който е Европейска младежка столица за 2017 година. Домакин ще бъде Математическата гимназия ,, Д-р Петър Берон”.

Това учебно заведение е  създадено през есента на 1883г., но до днес с него са случили много промени.

При създаването му  училището е обявено за Държавна девическа гимназия с 4 класа. За неин пръв директор е назначен Георги Живков. Пълното си развитие като шестокласна гимназия училището достига през 1893 година. Тогава започва изграждането на сградата на Девическата гимназия. Тя е построена по план на архитект Петко Момчилов в стил “модерен ренесанс”. Десетилетия наред това е най-красивата училищна сграда в България 1893г. – Девическата гимназия получава името “Мария Луиза”
1894г. – За директор е назначен Стоян Заимов. До Първата световна война, благодарение на усилията на учители и ученици, както и на варненската културна общественост, гимназията се издига като един от главните просветни центрове в България. През този период в нея се учат две от най-изтъкнатите дами на българската култура – актрисата Адриана Будевска и поетесата Дора Габе .
Политическите промени, настъпили в България след Втората световна война, радикално променят смисъла и стила на обучение, както и характера на гимназията.
През 1945г. на гимназията е дадено името на видния възрожденски деец д-р Петър Берон.
През 1954г. гимназията се реформира в смесено училище – Второ единно училище, а в 1957г.- Второ средно политехническо училище. В началото на учебната 1963г. е създадена първата математическа паралелка. От учебната 1968/69г. училището се обособява като реална гимназия. В него се осъществява експеримент с нова програма за два профила -математически и хуманитарен.
От учебната 1971/72г. гимназията се профилира като математическа с име Втора математическа гимназия “Д-р Петър Берон”. С конкурс по математика са приети първите 240 ученици. Освен задължителните часове по математика, учениците изучават математическа логика, теория на вероятностите, комбинаторика, дискриптивна геометрия, теория на множествата и др. Първата изява по математика в национален мащаб е още през 1972г., когато на Пролетния математически конкурс в град Казанлък ученичката Блага Райкова единствена получава максимален брой точки и взема първо място. Математиците Здравко Чакъров, Иван Еников, Златаров, Лимуница Кирякова, Румен Ангелов, физиците Роза Войнова и Даковска, Росица Стефанова – учител по информатика, бяха пионерите в създаването на школи по съответните дисциплини и години наред работеха (а някои и до днес ) с жар. През следващото десетилетие сред най-изявените математици – възпитаници на гимназията са: Христо Кръстев, Красимир Марков, Румен Ангелов, Дико Сурожон, Румен Марков, Огнян Трифонов, Васил Даскалов и др.Училището развива разностранни интереси и способности у учениците. Това води до силни изяви и в областта на информатиката, биологията, химията, физиката, литературата. От 1982г. се залага експеримент, чиято главна цел е съкръщаване срока на обучение, за да се даде възможност на най-талантливите ученици за ранно професионално реализиране. През последните години продължават традиционно силните изяви главно в областта на математиката, информатиката и физик не само на у нас , но и в мнгострани по целия свят.
Днес много са желаещите, които искат дастанат възпитаници на това училище в града , но за да се случи е необходима сериозна предварителна подготовка, много знания и не по- малко талант.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+