Дом, огрян от слънчеви лъчи

Знаете ли коя българска къща наричат ,, домът, огрян от слънчевите лъчи” ?дас
Тя се намира в град Трявна и е била построена за синовете на чорбаджи Христо Даскалов. Той бил богат търговец на гюл и коприна. В деня за освещаването на дома, чорбаджията събрал на голяма трапеза видни еснафи, резбари и целия си род. Всички гости се надпреварвали да хвалят строежа на двукатовата къща с просторни стаи.Чорбаджията кимал мълчаливо. Той също харесвал новия дом, но все чувствал, че нещо липсва. Един от резбарите подхвърлил, че
една вътрешна украса от резба би направила стаите по-красиви и уютни. Тази идея озарила лицето на чорбаджи Христо. Ето кое липсвало на къщата!даск Старият признат майстор Димитър Ошанеца предложи да направи резба на тавана и заявил, че такава по-красива нямало да има. Сред гостите бил и младият калфа Иван Бочуковеца. Той бил твърде сръчен и талантлив. Вярвал, че може да бъде майстор, но си имало ред, а той нямал търпение. Ето защо без да се замисля, се изправил пред всички и казал, че той може да направи таваните по-красиви. Тези думи предизвикал възмущение и част от гостите предложили момъкът да бъде наказан сурово за нахалството му да оспорва майсторлъка на учителя си. Друга част предложили да се направи облог -конкурс . Задачата била- да се резбова слънце. Младежът и неговият учител приели.даскк Така на Гергьовден всеки влязъл в стаята, чийто таван трябвало да резбова. До Димитровден всеки от резбарите работил, заключен в стаята и всеки правил своето слънце така, както го усеща. Само дъщерята на чорбаджи Христо им носела храна. В деня на огледа пред вратите на стаите се събрали видните хора на града. Когато погледнали резбования таван на Иван- от него греело юлско слънце. Слънцето на майстор Димитър имало 88 маргаритки и нито една не приличала на друга. Трудно било да се прецени кой е работил по-добре. Така всички отсъдили, че младият Иван трябва да стане майстор, а Димитър доказал, че е ненадминат. Легендата разказва, че след това Иван се оженил за дъщерята на чорбаджи Христо.
От 1963 година Даскаловата къща приютява историята на резбарското изкуство у нас като музей и пази за поколенията майсторство и легенди.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+