Приобщаващо образование

Не знам за вас, ама като чуя нещо ново или ако нещо трябва да прилагам в работата си – не мога да се спра, докато не разбера колко и как това  ме засяга.
Така се случи и с новото за мен понятие ,, приобщаващо образование”.
Вече си мисля, че работещите колеги учители все още не могат да разберат какво бреме и каква отговорност лежи на раменете им с ,,Наредбата за приобщаващо образование”, която вече е в сила и която подчинява работата на всеки учител.
Ако в миналото се говореше за индивидуален подход в работата на всеки учител, съобразен с индивидуалните способности на децата в класа, то сега това е наречено… ,,приобщаващо образование” и  задължава учителите да работят не само с деца с индивидуални обучителни потребности, но и с деца, които имат сериозни обучителни затруднения. Учителят се задължава да подготвя програми за работа, да организира екипи за подпомагане на ученика. Да поддържа постоянен контакт със семейството. Да води надлежно пограми за обучение, протоколи от екипни срещи. Да пази и съхранява работи на ученика. Да доказва своята подкрепяща ученика работа.
Това налага педагогът да е запознат и с много от медицинските белези на различни заболявания и как те се проявяват в една социална група, каквато е един клас. Той не може да дава преценка дали едно дете има някакво заболяване, което го включва в групата на деца СОП, а за деца с доказан СОП трябва не само да е запознат със заболяването, но и с начините, по които трябва да се работи, за да има ефект обучението на такова дете в класа.
Особено тежка е работатa на началните учители. Те първи се сблъскват с проблемите в обучението на децата и ще трябва да мине много време и да напрaвят много наблюдения, след които да имат основание да уведомят и докажат на родителите, че има сериозен проблем за обучението на тяхното дете.
Ако родителят разбере правилно фактите и реши,  че детето му има нужда да бъде определно като СОП- добре. Това обаче не отклонява работата на масовия учител. Напротив- той ще е ръководител на подкрепящия екип от ресурсен учител, психолог, логопед. Ще трябва да разработи индивидуална програма за работа с това дете, да търси начини да работи с него и в клас, да организира екипни срещи…. да води документация, да прави  доклади за развитието  на детето.
Ако родителят не е съгласен, че детето му е в групата на СОП и не желае да подпише подобни изследвания- тогава класният ръководител трябва да работи индивидуално с това дете и да има постоянен конаткт със семейството…
И сега…след като бях на лекция на професор в областта на децата СОП,  та чух от него, че все повече в началните класове са децата с умствени проблеми и различни степени на олигофрения, го попитах: ,,Как в клас от 20 деца, от които 2 доказан СОП, 2 недоказа, няколко с  обучителни затруднения,  един учител ще успее да свърши правилно и надлежно работата си”.
Професорът каза: ,,За да стане това, на учителя ще му трябват 35 работни часа в денонощието, а като отблежим, че класно- урочната система в българското училище не позволява пълноценно приобщаващо образование- ТОГАВА…”
Ами колегите започнаха да се ориентират, за да оцелеят физически и психически: Просто няма да сигнализират за децата с обучителни затруднения и ще тръгнат по пътеките на ,, Наредбата за приобщаващо образование” едва тогава, когато нещата започнат да стават нетърпими… Дотогава – да му мислят нормалните деца, защото те няма да имат адекватна обучаваща подкрепа от учител, който ги предпазва в час от учениците, които нарушават реда и начина на работа  по време на урока…
Нали това е класно-урочна система на обучение с ясно разписан ход на урока, цели за постигане и дисциплина…

С една дума, колеги: и да изпълнявате Наредбата,  и да не я следвате- няма мърдане . СОП или НЕСОП, агресивен или аутист- ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИ ДА ГО ОБУЧАВАТЕ- ПРЕИМУЩЕСТВЕНО, защото трябва да водите документация, да правите екипи, да съхранявате материали … Горките директори по учебната част!!  На тях ще им трябват 72 часа от 8 работни, защото те участват във всеки случай и го контролират, горките училищни психолози… Горките умни деца! Те ще трябва да учат сериозно в затормозяваща учебна среда, а утре- ако не избягат в чужбина, ще трябва да изработват част от социалните помощи на онези свои съученици, заради които класният им не им е обръщал достатъчно внимание…
О, времена!
О, бъдеще!

А тук е ,, Наредбата за приобщаващо образование” за онези, които мислят, че май съм сънувала кошмар и си търся публика,  за да го споделя, та да ми олекне!!!- ха х ха ха а….

ръкаНаредба за за приобщаващото образование – МОН

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+