Английски език

Една полезна игра ,3
която можете да играете сам или в състезание с друг.
С нея ще проверите
дали познавате часовника на английски език.
Приятно забавление!

imagesRRRRRRR-Копие3Часовник

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+