8 урока от Буда за духовен мир

Буда не бог, a е състояние, при което един човек е достигнал просветление на ума и съвършенство, без подкрепа и напътствия от учител.
Има човек на име : Буда Шакмяну, койте е успял да стигне до духовно съвършенство чрез мълчание и медитация и станал основател на една от трите световни религии- будизъм, наречена така на неговото име.
Предполага се че Буда е живял около 486 г.пр.н.е.и бил роден в малка страна, където днес се намира Непал. Своята идея, че човек трябва да се самоусъвършенства и да израства духовно, Буда разпространява из Индия и така става не само създадател, но и духовен учител на всички, които са искали да постигнат просветление. Историите за него му приписват много свръхчовешки способности и дела, каквито е известно, че са имали всички духовни водачи. Говори се, че Буда бил син на цар, а неговата майка- царицата- починала при раждането му. Той имал много  последователи – негови ученици, които слушали и разпространявали идеите му.
Буда казвал:
1. Започнете от малкото.
Никой не може да постигне за една нощ успех. Необходимо е постоянство, упорит труд и търпение.
2. Мислите са материални.
Ако имате лоши мисли, скоро ще ви последват болести и тъга. Мислете само добро и пред вас ще се изправи щастието. Лошата мисъл само руши, а добрата създава.
3. Прощавайте!
Гневът е горещ въглен, който държите в ръцете си и искате да хвърлит по друг човек, но така ще се изгорите вие.  Прощавайте бързо, за да не си причинявате болка.
4. Важни са вашите действия.
Трябва всеки ден да действате, ако искате да се развивате. Буда казвал: ,,Аз не вярвам в съдбата, която се стоварва върху хората, когато те действат, но вярвам в съдбата, която се стоварва върху тях, ако те бездействат”.
5. Старайте се да разбирате околните.
Слушайте човека пред вас и мислете от неговата гледна точка. Така ще постигнете спокойствие.
6.Опитайте се да надскочите себе си. Това не е лесно!
За това е важно да контролирате мислите си. Може да кажете, че мисълта идва, когато си иска, но Буда отговарял: ,,Не можете да забраните на птицата да лети над вас, но несъмнено можете да й попречите да свие гнездо на главата ви”.
7. Живейте в хармония.
Тя не е постигнатата материална придобивка, а мирът в душата.
8. Бъдете благодарни! . Винаги всеки човек има за какво да благодари на света .

Това учел своите последователи Буда, за да бъдат щастливи и извисени личности. Хората от различни народи приели идеите му и днес го почитат като свой Бог!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+