Планът за квалификационна дейност

Планът за квалификационна дейност е вътрешно-училищен документ.

фдфддНеговото разумно изготвяне вече е особено важно, за да създаде ред и възможност за максимална квафликация на учителите от едно училище така, че  той да осигури и разпредели времево  и финансово възможност за всички, които са длъжни или искат да се квалифицират по свое желание.

Това вече е наложително, защото:

– има задължение  3 кредита минимум квалификация на всички педаогически кадри

– избягват се затруднения за осъществяване на тази дейност, когато училището е по-голямо

– помага да се разпределят предварително нужните за тази цел средства

–  това улеснява и обучителните организации

– съзадава ред и така Директорът  е максимално освободен от някакъв  ангажимент към подчинените му учители .

За обучителните организации оформянето  на група също е по-добър вариант  и това също налага добра вътрешноучилищна схема за организация на квалификации. За учителите от начален курс сформирането на група е особено подходящ начин за обучение.

Самите обучителни организации също ще бъдат улеснени в осигуряването и насочването  на своите обучаващи кадри.

Институтите  могат да предложат и отстъпки, както и да осигурят възможност за обучение на сформираната група на място- в съответното обучително заведение, поискало обучение.

Самите оторизирани обучителни организации вече имат изготвени правила за начина на регистриране за обучение, заплащането и провеждането му. И те вече са в действие.

Училищният план трябва и тях да знае. Може да има нужда от стиковане на двете процедури:

-от учители към Директор

-от организация към Директор

С една дума: от добре обмисления план за квалификация на педагогическите кадри в едно училище, от точно определения ред и документация, която обучаваните трябва да подготвят,  зависи спокойствието и в колектива, зависи и разпределянето на средствата за тази дейност.

Това пък налага сериозно отношение към изготвянето на ,,План за квалификационна дейност”, което пък изисква: екипна работа и колегиланост; етика във взимоотношенията учител- учител; директор- колектив.

Ще се получи ли ?

Трябва !!! Ако не се постараем в предварителната подготвка ще има хаос, своеволия, недоразумения, лоши отношения… провал….защото някой беше казал: ,,Победата обича подготовката”.

И не забравяйте, че винаги във всичко последна дума има Директорът на учебното заведение… Е, тук: помислeте как ще подготвите нещата…като си познавате Директора, а и трябва и необходимо е всичко по Плана да бъде съгласувано с него.

Успешна работа и спокойна и ползотворна квалификация!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+