11 закона на човешкото поведение

Всяко човешко поведение не е случайно. То е свързано с обстоятелства , заложени в природни закони и следствията от нашето поведение-добри  или лоши- са резултата на тези природни правила.

Тук са посочени няколко  закономерности, които ни позволяват да разберем смисъла на нашите действия или да ни помогнат да се справим с големи трудности.

1. ЗАКОНЪТ НА СХОДСТВОТО.imagesРТРТР

Срещите в нашия живот не са случайни, защото несъзнателно привличаме към себе си такива хора, които са подобни на нас.

2. ЗАКОНЪТ НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА. <=>

Когато човек иска нещо твърде невъзможно, е необходимо да потърси всички средства, еквивалентни на целта, която преследва.

 3. ЗАКОНЪТ НА БОБ.

Ако Боб има проблеми с всички, то явно основният проблем е у Боб.

4. ЗАКОНЪТ НА ПОДТИСКАНЕТО

imagesМККМЧесто хорат подтискат мисли и действия, които са тяхното истинко ,,аз” и е напълно възможно те да се проявят в най-неподходящия момент. Приемете свето истинско ,,аз” и не го крийте.

5. ЗАКОНЪТ НА БАРИЕРАТАindex

Понякога пре човек се изправя ситуация , в която той трябва да вземе бързо решениие и  да премине през преградите ,които той или обществото му поставят. Не чакайте много, а действайте, защото това,ще Ви открие  нови възможности и хоризонти.

6. ЗАКОНА ЗА РАЗПЛАТАТА

indexНе забравяйте- всичко в този живот се плаща: и действието, и бездействието. Помнете – бягството от неприятност няма да Ви направи по-щастливи и успели.

7. ЗАКОНЪТ НА ВРАТИТЕ.

Нашият живот е поредица от възможности и изборът, който правим Man-in-front-of-many-doors.resizeизмежду тях. Той може да бъде и нежелние за избор. Трябва да помним, че не винаги вземаме добрите решения, но когато една врата се затвори пред нас, друга се отваря. Дали ще решим да минем през нея?

8.ЗАКОНЪТ НА ПРОМЯНАТА

imagesFGFНяма ка да промените живота си , ако пасивно очаквате това да се случи. Ако искате да отидете някъде- трябва да тръгнете.

9. ЗАКОНЪТ НА МИСЪЛТА

Нашият външен свят се реализира така, както е в нашите мисли и неуспехите трябва да търсим във вътрешния си свят.

10. ЗАКОНЪТ ЗА ХАРМОНИЯТА.

imagesЧовек търи спокойствие във всичко , но за да стане това, той трябва да е в хармония със себе си.

11. ЗAКОНЪТ НА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА.

Всеки се опитва да открие смисъла на своя живот и той е различен в различните етапи от развитие на човека. Ако често се случва промяна във вашия смиъл, може би смисълът на живота е в това – просто да се живее.

 по материал на :

 / http://livecustomwriting.com/blog/30-laws-of-life-how-to-make-universe-help-you /

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+