Библиотеката

биб алек
Александрийската библиотека

Библиотеката е място, където се събират и пазят книги и други видове печатни издания .
Библиотеката може да бъде обществена, лична- частна /домашна/
Библиотека наричат и поредица от издавани книги, обединени по общ признак.
Първите обществени библиотеки били от времето на шумерската цивилизация- IV хилядолетие пр.н.е. Те били помещения в храмове, пълни с плочни с клинописно писмо, чието съдържание било предимно търговски сделки и инвентарии, малко теологичен материал, исторически записи и легенди.

Частните библиотеки се появяват в Древна Гърция.
Най-известната библиотека от Древността била- Александрийска, която като цяло била частна, но давала достъп на образована публика.
В наши дни библиотеките са:
-Частни
-Корпоративни (фирмени, на организации)
– Правителствени
– Училищни
– Регионални (градски и читалищни)
– Национални
– Университетски (академични)
Днес едни от най-големите библиотеки са: Библиотеката по хуманитарни и социални науки в Ню Йорк, Руската национална библиотека в Санкт Петербург, Британската библиотека в Лондон, Френската национална библиотека в Париж и Библиотеката на Конгреса във Вашингтон.
Днес вече получават известност така наречените- виртуални библиотеки, които представляват интернет сайтове и интернет библиотеки- съдържащи книги в сканиран вид, като най-често тези книги са с освободено или предоставено авторско право.
А сега Ви предлагам да видите как изглеждат едни от най-красивите ,,храмове на знанието”, строени някога.

нац биб чехия1
Национална библиотека Чехия
нац биб франция 2
Национална библиотека Франция
Национална библиотека Китай
Национална библиотека Китай
Национална библиотека Виена
Националан библиотека Виена

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+