Английски език

indexхйхйхТова е една много приятна игра,
Ще видите изречение, а над него изображенията на рaзлични предмети.
По смисъла на записаното изречение Вие трябва да посочите предмета, за който то говори.
Ако го откриете,  всикчи останали изображения ще изчезнат и ще се появи ново изречение с други изображения.
Приятно забавление!

imagesRRRRRRR-Копие3Английски език

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+