Руска тройка

В словосъчетанието ,, руска тройка ” не влагайте подсъзнание, защото то означава  шейна, теглена от три коня.konski_vpryag_ruska_troyka_1
Този израз-,, руска тройка” дори е символ на Русия. За първи път той  получава популярност в 18-ти век. И днес придвижването с руска тройка се предлага в Русия на чуждестранни туристи като едно типично руско преживяване, но модерният начин на живот и преодоляване на разстоянията са изместили мястото на ,,руската тройка”.
За западноевропейските туристи разходката с ,,руска тройка” е истинска емоция.

Но словосъчетанието ,, руска тройка ” в  Русия има и друг смисъл. След установяването на комунизма били организирани комитети от тима души , които имали право да прознасят присъди без суд и те били наречени ,,руска тройка’. По времето на Сталин тези тричленки, съставени от офицер от Комисариата по вътрешните работи, от държавен обвинител и от секретаря на местната организация на Комунистическата партия, са действали като мълниеносно съдилище за безброй злочести жертви на режима.
А днес руската дума “тройка” се употребява в английския език за група от трима членове, която има правомощията да взима решения. Това е популярно име за компании, съставени от трима директори. Употребата й обаче не винаги е в положителен смисъл.
Наскоро думата беше използвана за представители на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, чиито решения диктуват фискалната политика на страни като Гърция, страни с твърде слаби икономики, за да оцелеят без интервенция. Опонентите на Европейския съюз атакуват поведение, което възприемат като антидемократично и възкресяващо сянката на сталинизма. Това може да се стори на някои груба аналогия, но така или иначе времето на невинната шейна, теглена от три коня, е безвъзвратно отминало.
В българския език много често с подобен смисъл се употребява думата триумвират, а думата тричленка, напомняща за ужаса по времето на Сталин, почти винаги е с негативни нюанси.
/ по материали от електронни медии/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+