Еволюция на технологиите

От появата на първия компютър и неговата възможност да пази информация не е изминало много време.
Спомняте ли си видеокасетите, които заемаха библиотенчите ни домашни рафтове, а после дискетите… лъскавите дискове…красивите,  малки флашки… сега всчико , което искаме да съхраним не заема никакво място, защото него го пазят ,,облаците”, ако може така да се каже и ако изобщо може да се нарече съхранение…!!!
Какви ли са следващите носители на информация???
А помните  ли мобифоните…

Ето всичко това, показно ясно и малко иронично…

1. касета  2. дискета  3. диск  флашка  ….4. облак …                1. мобифон 2. джиесем  3. смартфон …4. айфон…

     

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+