Анкетата

Анкетата е проучване на обществено мнение, което се извежда  от отговорите на въпросите, които анкетиращят предварително е обмислил, формулирал и поставил към аудиторията си.%d0%b6%d0%be%d1%82
За анкетно проучване говорят още  Сократ, Платон и Аристотел. И докато в миналото анкета се  правела, за да се открие някаква истина, то в наши дни – тя е важен метод за разкриване на проблеми и изграждане  на нови идеи.
Ето защо, ако искате да си построите добра анкета трябва да прецените какви въпроси искате да зададете:

– такива, които посочват проблем
– такива, които показват разногласия
– такива, които ще донесат идеи
Особено важни  са типа въпроси към  аудитория. Те трябва да бъдат ясно, точно и простичко формулирани , а    конструкцията,  която  изграждат- добре подредена и стилно оформена.
Важни са типа отговори,  които искате да получите и предлагате на анкетиращите:
– отворени и затворени
– с положително мнение,  с отрицателно мнение
– кратки-само  да , не
Не са маловажни обясненията към анкетиращите:
– Защо искате това проучване?
– Как да се посочи отговорът  на анкетирания.
Самият анализ на резулататит се извърша и обработва по определни критерии или математически формули …
Очаква се мнениято на анкетирните да бъде искрено, защото в повечето случаи анкетите са анонимни  и добороволни, а след анализ на резулататите да се даде нова насока в работата на анкетиращия.
Известно е обаче, че има отговори, които са подвежащи, неискрени и целенасочено отрицателни … или просто ей така… да се покаже активност.

digr

Тази схема показва в какъв кръг ще попаднете, ако решите да правите анкета и тя да Ви даде резулати.
Днес анкетното проучване има много широко приложение..
Анкетата се използва и в полицията – за да се установи степен на вина.
Анкета се прави от бизнеса- тя цели да проучи нагласи, развитие и интерес към предоставян продук или услуга.
Анкета се прави и от педагозите- тя цели проучване  за недостатъците и добрите страни на работата в училище , в работата на един педагог , клас … взаимоотношения и т.н.
В миналото анкетите се правеха на хартиен носител.
Днес компютрите предлагат възможност да се изготвят в електронен вариант като могат да съдържат много въпроси,  подкрепени с добри изображения, схеми  или дори видео. Това изискава малко умения за работа с комптър, но пък веднъж усвоено, улеснява създаването на различни анкети и анализирането на техните резултати.
Една такава възможност са :

ръкаАнкета-онлайн

Анкета-кратка

Правете анкети, но не забравяйте, че в това забързано време всяка свободна минута за всеки  е ценна и по тази причина – бъдете кратки и ясни . Питайте за най-важното , което Ви интересува!

Успешна работа!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+