Очи в очи

Много от вас в празничната нощ ще се окажат в шумна компания, а под въздействието на приятна напитка и добра емоция може да  опитат малък зрителен флирт. Внимавайте! Това не е проста работа и за да Ви предпазим, Ви предлагаме този малък текст .

Общуването е комуникация между хора за обмяна на информация. Но знаете ли, че начините за това са много.поглед
Несловесното общуване-онова, в което не се използва речта. Понякога има много сериозно въздействия върху участниците в комуникацията. То е сила в ръцете на онези, които имат психологически усет и познават по-добре своите събеседници.Често пъти тази комуникация е наричана-език на тялото.
Това са: жестовете- движение на части от тялото. Поза- положение на тялото спрямо останалите участници в разговора. Мимиката-изразителни движения на мускулите на лицето, чрез които се демонстрира някакво вътрешно състояние ли и чувство.
Към несловесното общуване психолозите добавят и
използването на различни визуални форми, които са носители на информация: схеми, чертежи, рисунки, илюстрации.
Много силно въздействие в едно общуване има и погледът- контактът с очи. Учени са изчислили, че между хората приблизително около 67% от комуникацията преминава през очния контакт с отсрещния човек. И това е без значение дали сте се запознали току- що или се познавате отдавна. При стари познанства зрителният контакт ви разкрива много информация за това как се чувства човека срещу вас и какво е неговото емоционално състояние в момента. При този вид общуване с непознати хора от друга страна се получава огромен обем информация за това какъв човек стои пред нас. Ето защо понякога сме склонни да си направим извода, че харесваме или не харесваме някой, когото почти не познаваме. Истината е, че всъщност ние сме получили от този човек голямо количество информация по друг канал, а именно общуване с очи.
Ако искате да внушите нещо със своя поглед,  внимавайте какъв човек стои пред Вас!!!
По продължително задържане на погледа може да бъде възприето като: враждебност (основно при мъжете) или да предизвика агресия у човек със по- слаба психика; конкурентност (основно при жените) и като знак за интерес (между представители между различни полове).
И накрая: Ако сте в голяма компания и установите несловесно общуване с някого- НЕ СИ МИСЛЕТЕ, че само Вие владеете такъв вид общуване. В компанията може да има и по-добри контактьори от Вас или хора с отклонение от нормалното в психиката . Така може да се окажете в центъра на конфликт!поглед1
Вие решете как искате да си тръгнете от тази компания! Аз не бих рискувала, дори и сред познати!
Психолозите изследват невербалната комуникация и твърдят, че по нея може да определят не само какъв е човекът, които я използва , но и да кажат какви са неговите намерения в конкретното общуване. Групата на добрите политици -особено в развитите страни – е тази, която знае как да използва невербалнта комуникация в своите публични изяви.

Забавлявайте! Комуникирайте и посрещнете Новата година с приятна емоция и надежда за изпълнени мечти!

Весели празници!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+