Овеч- крепостта на Провадия

Не, това не е Китайската стена, а крепостта Овеч, погледната отгоре. Крепостта Овеч е каменна твърдина, която е разположена източно от град Провадия, на 53 км западно от град Варна и на 410 км източно от гр. София.овеч3
Самото градче Провадия е селище с над 15-вековна история. Археологозите смятат, че тук е имало селище още в V в. пр. Хр.
Предполага се, че град правят византийците, защото изграждат крепост, която да ги защитава от нахлуващите от север войнствени племена. Тъй като е имало проход, теснина- те дали името на крепостта Проват /някой учени твърдят, че Проват, преведено от старогръцки означава овца/. Може би това наименование е било по-лесно и близко на българите за произнасяне и те по-често употребявали името Овеч, а може би и заради добре

развитото по това време овцевъдство. Така крепостта станала известна с него, а селището, което се появило около нея останало с името Провадия.
Свързват името й с управлението на цар Ивайло (1277 г. – 1280 г.), с похода на граф Амедей VІ Савойски (1366 г.) и похода на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело (Варненчик) (1444г.).
Крепостта има три входа. овеч2Източният подстъп е запазен в оригиналния си вариант с изсечени в скалата каменни стълби. Той е удобен за посетители със собствен превоз.
Западният вход е достъпен откъм града посредством оригинална спираловидна стълба със 111 стъпала.
Главен за крепостта е северният вход. Пред него е изградено мостово съоръжение с дължина 150м, което свързва твърдината със съседното плато Табиите.
Най-силният период на Овеч е през ХІІ–ХІV в., когато крепостта е военен, религиозен, икономически и административен център на региона.
През 1388 г. след продължителна обсада Овеч (крепостта Piravada) е превзет от турците. Завоевателите го и запазват името на селищото Провадия, а крепостта наричат Таш Хисар. В историческите хроники от XII в. крепостта се споменава и с името Бурфанта. Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град. Днес Овеч е място за туризъм .
При посещение на крепостта в каменното укрепление могат да бъдат разгледани още говорещият кладенец, дълбок 79 м, митрополитската църква, рицарският затвор, кулата с дяволската пътечка и Калугерските дупки.

Крепостта работи целогодишно.
Има екскурзовод, осигурен от Историческия музей в Провадия. На място се продават информационни материали и сувенири.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+