Зимни народни празници и обичаи

Народните празници са- календарни, родови и семейни.%d0%ba%d0%ba%d0%ba%d0%bb%d0%bb%d0%bb%d0%bb
От най- стари времена тяхна цел е да се направи ритуал, с който да може да се предскаже бъдещето, да се отгатне, да се гадае, за да може, ако то не е бъде добро … да се направи така,че злото да бъде отменено, преодоляно. Хората са се прекланяли пред слънцето, водата, огъня. Имали са уважение към прадедите си.
Когато българското население става  християнско, старите обичаи се вплитат в новите-християнските.
Започват да се правят празници,посветени на християнски светци.  Ритуалите са свързани с уважението на хората към делото и живота на светия християнин.
В това много кратко видео са показани празниците, които сега – в бизките дни, ще отбележим.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+