Отсъствията

Наложените нови промени в училище създадоха много административна работа за всички , заети в учлищната мрежа. %d0%b4%d0%b8%d1%80%d1%80
За мен обаче от няколко дни настъпи малко облекчение.
Не зная как е при големите ученици, но с някои семейства на малки ученици началният учител води истинска борба, за да получи необходимите документи, когато детето  е отсъствало  от учебните часове по семейни причини.
Още в 1 клас имах родители / и винаги съм ималa / , които особено в понеделник, петък и в дните около празници не водеха детето си в клас.
После на моето питане  какво се е случило, ми се отговаряше , че ,,има семеен проблем и ще приложат бележка за оправдаване на отсъствията“. И се почва- а днес бележка, а утре… Моля ги, защото не мога да оформя документацията. Започвам аз да се чувстван неудобно от молбите си към нарушителите. Минават дни и аз изпадам в документално нарушение и  след много време се сдобивам с ,,,мечтаната ” ЗА МЕН БЕЛЕЖКА.
Понякога стигам до предупреждение към  съответни органи и ,, заплахи ” за неизвиняване на отсъствията и когато съм оформила писмата- тогава родителят тича и носи бележка- с голямо закъснение…
Тези ситуации са се повтаряли многократно и често – с едни и същи семейства.
Пак такива родители подценяват работата в начален курс и не си дават сметка колко пагубни за децата са ,,хрумналите ” им ,,семейни проблеми”.
Когато детето започне да изстава в обучението си,  пак тези родители първо скачат и търсят причината в учителя и училището.
Ех, … май съм спасена от Новия закон!
Всички родители вече  знаят, че такива семейни извинения не вървят пред класния и сега трябва да тичат за тези неща при ,, кос- коджа ми ти Директор”.
Има ефект. Аз поне го усещам в моя клас.
Горките Директори- и това им се струпа!
Дано поне българските родители мирясат и разберат, че ходенето на училище не е толкова опасно и вредно за децата ! Неходенето там става опасно, защото липсата на социална адаптация и модели за оцеляване,  един ден ще си кажат думата за отсъствалия по семейни причини вече пораснал човек, а той вероятно ще е и родител…

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+