Английски език

Разгледайте внимателно картината .%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%ba%d0%ba%d0%ba%d0%ba
Тя ще Ви подскаже каква дума да поставите във всяко изречение!
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+