Притча за трудностите

Едно момиче отишло при майка си, за да й разкаже, че има сериозни затруднения и не знае какво да направи, за да ги преодолее, защото тъкмо преодолявала една трудност и вече изниквала друга в живота й. Това я уморявало и я карало да се чувства много отчаяна.тенджери1
Майката слушала и мълчала. После хванала за ръката момичето и го завела в кухнята.
Напълнила три тенджери с вода и сложила всяка една от тях на силен огън.
В първата сложила моркови, във втората– яйца, а в третата – зрънца кафе. Оставилаги да се варят и седнала, без да каже нито думичка.
След двадесет минути изключила печката. Извадила морковите,

яйцата и кафето, като ги поставила в отделни съдове.
-Какво виждаш? -попитала тя дъщеря си.
-Mоркови, яйца и кафе.-отговорила тя.
Майка й я накарала да се приближи и да пипне морковите. Тя го направила и забелязала, че били омекнали.
След това майка й я накарала да вземе едно яйце и да го счупи. Когато обелила черупката, тя видяла едно твърдо сварено яйце.
Най-накрая, майката накарала моомичето да си сипе чаша кафе. То се усмихнало доволно като усетило прекрасния аромат на кафе, който се носел във въздуха.
-Какво означава всичко това, мамо?” – попитала тя.
Тогава майката казала, че морковите, яйцата и кафето били подложени на едно и също изпитание – кипящата вода. Само, че те реагирали по различен начин.
Морковите влезли в огъня здрави, твърди и изглеждало, че нищо не може да ги промени. Но малко след това, подложени на силния огън, омекнали и станали слаби.
Яйцето било чупливо. Само една тъничка черупка защитавала меката сърцевина. Но след като било в кипящата вода, то станало здраво и твърдо.
Но нещо уникално се било случило със зрънцата кафе. Те били променили водата и сега тя ухаела с невероятен аромат!
-Кое от тях си ти, моето момиче?- попитала жената. Когато огненото изпитание почука на вратата, как реагираш? Като моркова, яйцето или кафето?

Най-щастливите хора на земята нямат всичко. Те просто вземат най-доброто от всяко обстоятелство в живота си. Доброто бъдеще идва винаги след изпитания в миналото и ти не можеш да напредваш в живота, докато не се отървеш от миналите грешки и тревоги.
Има толкова много хора, които те карат да се усмихваш, когато имаш нужда от това, които ти помагат да видиш красивата страна на нещата в моменти, когато се чувстваш обезсърчен, хора, чието приятелство и подкрепа оценяваш.
Бъди и ти такъв- позитивен човек със светъл поглед към света !

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+