Законът за хигиената от 15 век

Всеки, който е посетил Западна Европа, е забелязал добрата обществената хигиена и се е питал вероятно защо това не е така и у нас.
Но едва ли знаете, че за да се постигне това в Герман%d0%b5%d0%b2%d1%85%d1%85ия и до днес, в миналото е била наложена строга санкция, която е принудила хората там да започнат да спазват издадените правила от графa на Вюртембергското херцогство.
До този момент в цяла Европа липсвала хигиена. Нямало канализация и всичките отпадни води били изхвърляни през прозореца направо на улицата, по която се движели хора и каруци. По тази причина из градчетатa се носела неприятна миризма и премесена с кал ставала истинска беда.
През XV век на  графа на Вюртембергското херцогство му омръзнала тази воня и той издал указ  всичката мръсотия, създадена от хората да бъде изхвърляна извън населените места и за предпочитание през нощта. Не всички започнали да изпълняват нареждането и това наложи да се въведат строги допълнителни санкции към нарушителите на хигиенните правила. Полицията била задължена  да следи за спазване на реда и на нарушителите били налагани допълнителни данъци, а всеки, който посочвал  на властите нарушител на хигиената имал право да получи част от неговата земя. И за да демонстрират колко са сериозни в опазване на обществената хигиена,  всички хора във всички швабски градове  започнали демонстартивно да почистват домовете си, а събраните боклуци изхвърляли на определените от управата места. Така те създавали бариера пред онези, които искали да вемат от земите им като ги набедят, че не спазват хигиена.
Така първо  Германия, а после в други западни държави на Европа започнали да пазят чистота,  а днес – това е черта на тези народи, която и ние искаме да притежаваме, когато видим колко красота има в чистотата на градовете  им.
Ама кой ще наложи такива сурови санкции и още по-сериозен е въпросът как ще се прилагат спрямо нарушителите? Тук са Балканите- земя на разнообразието и уникалните характери, където всеки иска да бъде господар само на себе си…

преразказа за вас- ЛИЛИ /  балканска/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+