Английски език

Една много интересна игра.%d0%ba%d0%ba%d0%ba%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb
Помогнете да бъде записано правилно писмото до Дядо Коледа.
Ще се появят думите от  изречение, а Вие трябва да ги подредите  правилно.
Написахте ли вашето писмо до добрия старец?

imagesRRRRRRR-Копие18Писмо до Дядо Коледа

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+