Български език

Знаете ли кои думи са подлози в изреченията.%d0%b7%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b8
А можете ли да ги откривате?
Проверете с тази игра.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+