Човекът и обществото

Използването на понятия%d0%b6%d0%be%d0%b4%d0%be в часовете е една от целите на обучението по всеки предмет, защото те са в основата на всяка наука, а в училище учениците учат наука.
Вие запомнихте ли 8 от 10те понятия, изучавани в часовете по Човекът и обществото, свързани с географията на България.
Проверете с тази игра, в която има и любопитно  видео.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+