Английски език

В кой магазин трябва да влезете?kartang
Чуйте гласовото съобщение и го прикачете към магазинчето.
Ако се справите, изображението ще изчезне.
Ще получите и поздрав!
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+