,,Пости” са

Тези, които почитат и спазват християнските обича, вече са започнали да изпълняват ритуала на 40-дневните Коледни пости, защото от 15 ноември те започнаха.%d0%b8%d1%81%d1%83%d1%81
В миналото е имало непркъснати военни вражди между племена и народи и ролята на войника, който стои на пост, била изключително важна. В такъв момент той бил лишен дори от своите нормални нужди- сън и храна, а сетивата му били изострени от това и от задачата пред него: да долавя всяка промяна в обстановката, защото от неговата бдителност, концентрация и издръжливост зависели много хора.

Чрез пост още първите християни са искали да измолят и получат благодат от Бога.
В истински ритуал го превръща смия Исус Христос, защото преди да зпаочне своето спасително дело, той прекарва в пустинята 40 дни, подложен на различни изкушения от дявола. Така- пречистен и зареден с духовна сила, Божият син тръгва по страшния път, за да спаси чрез своята жертва обикновените хора.%d0%b8%d1%81%d0%b4%d1%8f
По-късно, когато обичаят да се въздържат хората от определена храна и действия бил възприет като ритуал, Църквата приела за негово  именуване думата ,,пости”, а в нейния смисъл вложила: период на лишения, които се приемат доброволно от хората, за да се обърнат към своята вътрешна чистота, която е заложена у всеки човек и да преосмислят своите житейски намерения, защото животът е твърде кратък.
Коледните пости са по-кратки от Великденските и завършват на 25 декември, защото се приема, че до този ден всички вярващи са се подготвили да посрещнат словото на Бога, чрез изпратения от него  между смъртните свой син- Господ Исус Христос.
Изпълнението на постите се състои във въздържание от определен вид храни – месо, млечни продукти, яйца, риба и олио. В дните сряда и петък се утвърждава строгият пост, който изисква въздържанието и от олио. Църковният канон отделя дните събота и неделя като дни, в които постът се облекчава.%d0%bf%d0%be%d1%81
Истинската същност на поста е в духовния пост, при който се стремим да се въздържаме от всички грехове на сърцето, мисълта, езика и волята. Според Църквата такива грехове са: завистта,злобата, гнева, себелюбието, пожелаване на чуждото, алчността и особено гордостта. Греховете на мисълта са блудните помисли, самомнението, пошлите въображения и волнодумството. За грехове на езика са определени осъждането на другите, празнословието, сквернословието и особено клеветата и интригантството. Не напразно в превод от гръцки дявол означава клеветник. Греховете на волята са злорадството, мързелът и инатът.
Затова е необходимо да се посещават богослуженията, да се чете Библия, да се  посещават болни и самотни хора, затворници…
Църква определя да се  пости при обявяване на война, при бедствия и епидемия; след изповед, по решение на духовния наставник; при разрешаване на личен проблем или преди започването на важно дело; при предстоящо участие в свето Тайнство.

Дали ще изпълните истинските ритуали на поста или за вас тези религиозни обреди не са важни – е лично решение.
Само в добавка да напишем, че този хранителен режим е здравословен и ако поне малко се постараете, ще почувствате лекота, която ще ободри и вашите  усещанията .

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+