Български език

Поставянето на знаците%d0%b4%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b3%d1%80 в изреченията /пунктуацията/ е нещо, което затруднява много хора.
В 4 клас учениците се учат да поставят правилно запетаи в сложните изречения, двоеточие, многоточие, да отделят пряката реч  от авторските думи с тире.
Е, мили ученици- с тази игра можете да разберете дали сте запонили къде в изреченията се поставят запетаи.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+